DAGELIJKS BESTUUR

Dagelijks Bestuur (DB)
Het dagelijks bestuur (DB) is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Tevens worden de algemeen bestuursvergaderingen door hen voorbereid. Het DB komt bijeen zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Dhr. Mobarek Boedhoe, Voorzitter / 06 45 09 18 17
Dhr. Ziyad Kariman, Secretaris / 06 44 83 81 92
Dhr. Inayat Ozir, Penningmeester / 06 55 55 02 73