Dankwoord Voorzitter


 

 

Bismillah,
Waar wij ook mee mogen beginnen,
Laat Bismillah uit onze monden klinken,
De zegen van Allah zal dan over ons waken,
Omdat we uit zijn naam iets maken.

Weer een jaar voorbij!!
Afscheid van wat er is geweest
Al gaat het niet verloren
Een nieuw jaar, een nieuw geest!

Namens het bestuur van IGN bedank ik alle leden, vrijwilligers en commissieleden voor hun bijdrage en inzet voor het succes van onze IGN djamaat.

Zonder jullie medewerking hadden wij niet de successen van de djamaat kunnen realiseren.

Ook in 2015 hopen wij weer samen en met wederzijds respect en vertrouwen een bijdrage te kunnen leveren aan een harmonieuze samenleving.

De nadruk zal daarbij liggen op het beleven van ‘Ilm al-Kalam’ (het woord van Allah), het bevorderen van de islamitische geloofsleer en de naleving van de soennah.

Onze speerpunten zijn o.a.

  •  contact bevorderen en korte lijnen tussen het bestuur, commissies en de leden;
  •  het verder ontwikkelen en implementeren van onze Planning 2015;
  •  beschikbaar stellen van informatie en kennis en verbeteren van de communicatie
    door middel van bijeenkomsten, tablieg, de IGN-website en nieuwsbrief;
  •  ontwikkelen en organiseren van activiteiten voor de jongeren en senioren.

Namens het bestuur van het Islamitisch Genootschap Nederland (IGN) wens ik u veel plezier, goede gezondheid, inspiratie, succes, liefde, vrijheid en wijsheid in 2015.

 

Doe het goede, laat steeds zien, dat je Moslim bent,
Sta voor elkaar klaar, als broeders, dat is heel attent,
Jouw vriendelijkheid, zal bij Allah, hoog gaan scoren,
Wees je ervan bewust, dat Allah, je ervoor zal belonen.

Mobarek Boedhoe
Voorzitter