Deelname Qurbani en Eid-ul-Adha

Waarde broeders en zusters,

Het bestuur wil u hierbij informeren dat zij voorbereidingen treft voor de Qurbani die in’sha Allah
23 september zal plaatsvinden. Wij zullen tijdens Eid-ul-Adha het rituele offer doen in navolging van
de profeet Ibrahim.

Indien u ook wilt deelnemen aan het rituele offer, dan heeft u de volgende mogelijkheden:
1. een schaap (circa € 235)
2. een stier (circa € 2.100)
3. één derde van een stier (circa € 700)
4. één vijfde van een stier (circa € 420)
5. één zevende van een stier (circa € 300)

Let op: de prijzen zijn gebaseerd op vorig jaar en indicatief.

Heeft u interesse, dan vernemen wij uiterlijk 9 september van u welk offer u wil brengen. Voor
bestellingen en verdere informatie kunt contact opnemen met Faroek Bhoelan (06 4217 7175) of
Satar Ozir (06 1538 6896)

De Eid-salaat wordt verricht in onze moskee Al-Ichlaas. Wij zullen u te zijner tijd informeren
(via de mail, website en in de moskee) over de exacte datum en het programma op deze gezegende dag.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Wassalaam,

Namens het bestuur van moskee Al-Ichlaas