Deelname Qurbani (rituele offer) en Eid-ul-Adha

Waarde broeders en zusters,

Het bestuur wilt u hierbij informeren dat zij voorbereidingen treft voor de Qurbani die in’sha Allah op
2 september 2017 (onder voorbehoud) zal plaatsvinden. Eid-ul-Adha valt op de 10e dag van de islamitische maand Dhul-Hidja, na voltooiing van de hadj. Wij zullen de volgende dag na de Eid-salaat het rituele offer doen in navolging van de profeet Ibrahim (as).

Rituele offer
Indien u ook wilt deelnemen aan het rituele offer, dan heeft u de volgende mogelijkheden:
1. een schaap, circa € 250,-
2. een stier, circa € 2.100,-
3. één derde (1/3) deel van een stier, circa € 700,-
4. één vijfde (1/5) deel van een stier, circa € 420,-
5. één zevende (1/7) deel van een stier, circa € 300,-

Let op: de hierboven genoemde prijzen zijn gebaseerd op vorig jaar en zijn indicatief.

Contactpersonen
Heeft u interesse voor deelname aan het rituele offer, dan vernemen wij uiterlijk 15 augustus 2017 van u van welk mogelijkheid zoals hierboven is aangegeven u wilt gebruikmaken.
Voor aanmeldingen en verdere informatie kunt u contact opnemen met:
• voor schaap – hadji Faroek Bhoelan, bereikbaar op telefoon 06 – 4217 7175
• voor stier – hadji Satar Ozir, bereikbaar op telefoon 06 – 1538 6896.
De Eid-salaat wordt verricht in onze moskee Al-Ichlaas. Wij zullen u te zijner tijd informeren over de exacte datum en het programma op deze gezegende dag.
Vragen
Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u contact met één van onze bestuursleden, of email secretariaat@ignmoskee.nl onder vermelding van het onderwerp.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas