‘Eid ul-Fitr is morgen!

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Beste broeders en zusters, met veel vreugde feliciteren wij jullie met het bereiken van het einde van de Ramadan en zeggen alvast tegen jullie: Taqabbal Allaahoe minnaa wa minkoem, moge Allah het van ons en van jullie accepteren.

Hierbij delen wij mee dat het bevestigd is door meerdere landen dat ‘Eid ul-Fitr dit jaar op vrijdag 15 juni 2018 valt.

Wij vragen Allah onze aanbiddingen van de Ramadan te accepteren, ons onze voorgaande zonden te vergeven en ons standvastig te maken op Zijn Geloof.

We adviseren iedereen die dichtbij woont en het ‘Eid-gebed en de preek bij ons wilt bijwonen om lopend te komen. Vergeet de beloningen niet die te behalen vallen voor het lopen naar de gebedsruimte. Daarnaast houd je op die manier parkeerplaatsen beschikbaar voor broeders en zusters die van ver komen. Parkeerplaatsen zijn overigens ruimschoots aanwezig en gratis.

Vergeet niet op tijd te komen!

Het programma op Eid-ul-Fitr zal als volgt zijn:

  • 09:00 uur: Inloop
  • 10:00 uur: ‘Eid-gebed gevolgd door de khutbah
  • 10:15 uur: Lezing
  • 10:35 uur: Bestuursmededelingen
  • 10:40 uur: Dua

Locatie: Partycentrum Zichtenburg, Tulpenzaal
Zichtenburglaan 23, 2544 EA Den Haag.

Tot slot geven we het advies om een oneven aantal dadels te nuttigen voordat je komt. Dit behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Moge Allah iedereen een gezegende, goede, gezellige en leuke ‘Eid ul-Fitr schenken.

Wassalamu ‘alaikum,

Namens het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas