Informatie Ramadan 2017

Waarde broeders en zusters,

Het bestuur wil u informeren over de komende heilige maand Ramadan.

Ramadan zal inshaa’ Allaah aanvangen op zaterdag 27 mei 2017 met eventuele mogelijkheid tot wijzigingen, afhankelijk van of de nieuwe maan is gezien of niet. Op 26 mei 2017 (1e Tarawih) wordt in de moskee met Maghrib bevestigd of Ramadan begonnen is of niet. De leden die niet hierbij aanwezig zijn moeten de bestuursleden bellen en/of de ign-website/facebook raadplegen. Verder zal Inshaa’ Allaah op maandag 26 juni 2017 Eid ul Fitr zijn.

Iftar Sadaqah

De beste Sadaqah is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan.
Het uitgeven van Sadaqah in de maand Ramadan is vele malen beter dan Sadaqah op een ander moment. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de maand Ramadan namelijk de maand van het helpen van anderen genoemd. Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn zonden worden hierdoor vergeven. Hij zal worden gered van het Vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast zonder dat er iets van de beloning van de vastende af gaat.”(at-Thirmidhie, Ibn Maadjah, ad-Daarimie)

Tijdens de maand Ramadan kunt u in de moskee zelf de iftar en warme maaltijd voorbereiden en verzorgen. Het gebruik van de keuken is dan gratis en na afloop van uw iftar zorgt u zelf voor de eindschoonmaak van de keuken en de beide soos ruimten. U gebruikt bovendien uw eigen wegwerp artikelen en drinken.

Iftar kalender

Op het prikbord in de soosruimte hangt de Iftar kalender waarop u uw iftar kunt inschrijven.

Bent u geïnteresseerd om een iftar te verzorgen, en wilt u meer informatie voor de beschikbaarheid van de dagen, vragen of nadere informatie, dan kunt u een email sturen naar info@ignmoskee.nl of contact opnemen met hadji Gulzar Habieb(06 50 850 485).

Financiële bijdrage moskee verbouwing

Wij zijn Alhamdulillah bijna klaar met de verbouwing van onze moskee. De verbouwing heeft veel kosten met zich meegebracht en wij hebben hiervoor jullie financiële bijdrage (Sadqa hulp) nodig.

Weet beste broeders en zusters dat elke Euro die u schenkt aan de moskee ten goede komt aan uzelf. Weet dat elke goede daad die daar verricht wordt, dat u daar ook van profiteert. Denk aan bijvoorbeeld,
de gebeden die in de moskee verricht worden, lezingen die daar gegeven worden, Qor’an die daar gereciteerd worden, elke wudu die daar verricht wordt, de Jumah (vrijdagsgebed) en ga zo maar door. Dit is uw kans om uw hasanaat (goede daden) te vermeerderen. Houdt er wel rekening mee dat u dit omwille van Allah doet.

U kunt uw Sadqa giften overmaken op:
Bank ING Bank
Rekeningnummer NL07 INGB 000 06839 38
Ten name van IGN Moskee Al-Ichlaas te Den Haag
Onder vermelding van Moskee verbouwing en uw Lidnummer

Of anders contant afgeven aan één van de penningmeesters, u ontvang dan hiervan een kwitantie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage en moge Allah al onze goede daden accepteren.

Wassalaam,

Namens het bestuur van moskee Al-Ichlaas