Informatie Ramadan

Waarde broeders en zusters,

De Ramadan zal in’sha Allah aanvangen op 18 juni 2015. De kalender met de gebedstijden zal op een apart bericht op de website geplaatst worden en is daar ook te downloaden. Op de kalender is te zien dat Lailat-ul-Qadr in’sha Allah zal plaatsvinden op 13 juli en dat na 30 dagen vasten, in’sha Allah op 18 juli, Eid-ul-Fitr is.

Iftar en warme maaltijd (vrijdag, zaterdag en zondag)
Tijdens de maand Ramadan kunt u zoals gebruikelijk iftar en warme maaltijd verzorgen in de moskee. Evenals in voorgaande jaren is het ook mogelijk om Iftar te ‘schenken’ aan de leden. Alleen maakt het bestuur u dit jaar gemakkelijk door een vaste kookploeg voor u ter beschikking te stellen op vrijdag, zaterdag en zondag. De kookploeg haalt uw boodschappen, verzorgt uw standaard iftar en ook een standaard warme maaltijd. Hiervoor maakt u het gemiddeld bedrag van € 400,00 over aan de moskee, dit is inclusief boodschappen, keuken, koken, eindschoonmaak, alle wegwerp-artikelen en dranken. Na afloop wordt het verschil met u verrekend.

Rekeningnummer
ING Bank:                         NL07 INGB 0000 6839 38
Ten name van:                 IGN Hanafie
Onder vermelding van:  Iftar en datum

Bovendien is het mogelijk in overleg met de kookploeg een eigen menu samen te stellen. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf uw iftar en warme maaltijd verzorgt.

Iftar en warme maaltijd (maandag tot en met donderdag)
Mocht u iftar en warme maaltijd willen verzorgen van maandag tot en met donderdag dan is de vaste kookploeg van de moskee niet beschikbaar en dient u zelf alles te regelen. Het gebruik van de keuken en wegwerpartikelen zijn tijdens de Ramadan gratis.
Voor de eindschoonmaak van de keuken betaald u een bedrag van € 20,00.

Informatie en iftar kalender
In de moskee hangt in de soosruimte op het prikbord de Iftar kalender waarop u kunt inschrijven.
Voor de beschikbaarheid van de dagen kunt u telefonisch contact opnemen met de hadji Gulzar Habieb (06 5085 0485) of Mobarek Boedhoe (06 4509 1817).

Elke vrijdag wordt de meest actuele lijst in de soosruimte opgehangen.

Contactpersonen moskee kookploeg:
hadji Gulzar Habieb, 06 5085 0485 of
Faroek Razab Sekh, 06 4749 9666

Mocht u vragen of nadere informatie willen, dan kun u een email sturen naar info@ignmoskee.nl of contact opnemen met de bestuursleden van moskee Al-Ichlaas.

Wassalaam,

Namens het bestuur van moskee Al-Ichlaas,