Lezing ”Tefsier van Surah An-Naba” | Zondag 17 maart 2016

Waarde broerders en zusters,

In samenwerking met Stichting Arabiyyah organiseren wij een lezing omtrent de ‘tefsier van Surah An-Naba’. De lezing zal gegeven worden door Ustadh Remy Soekirman.

Datum: Zondag 27 maart 2016
Tijd: 17.30 -20.30
Locatie:
Moskee Al-Ichlaas
Rozenburgstraat 10-16, Den Haag

Bij deze bent u allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen.

Inshallah tot dan!

Wassalaam,

Namens het bestuur van Moskee Al-Ichlaas.