Qurbani en Eid-ul-Adha

Waarde broeders en zusters,

Het bestuur wilt u hierbij informeren dat zij voorbereidingen treft voor de Qurbani die in’sha Allah
12 september 2016 (onder voorbehoud) zal plaatsvinden. Eid-ul-Adha valt op de 10e dag van
de islamitische maand Dhul-Hidja, na voltooiing van de hadj. Wij zullen de volgende dag na de
Eid-salaat het rituele offer doen in navolging van de profeet Ibrahim (as).

Indien u ook wilt deelnemen aan het rituele offer, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

1. een schaap, circa € 235,-
2. een stier, circa € 2.100,-
3. één derde (1/3) deel van een stier, circa € 700,-
4. één vijfde (1/5) deel van een stier, circa € 420,-
5. één zevende (1/7) deel van een stier, circa € 300,-

Let op: de prijzen zijn gebaseerd op vorig jaar en zijn indicatief.

Heeft u interesse, dan vernemen wij uiterlijk 15 augustus 2016 van u welk offer u wilt brengen.
Voor aanmeldingen en verdere informatie kunt contact opnemen met Faroek Bhoelan
(06 4217 7175) of Satar Ozir (06 1538 6896).

De Eid-salaat wordt verricht in onze moskee Al-Ichlaas. Wij zullen u te zijner tijd informeren over
de exacte datum en het programma op deze gezegende dag.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Wassalaam,

Namens het bestuur van moskee Al-Ichlaas