Tijd Jummah ( wintertijd) !

Waarde broeders en zuster,

Houdt u er rekening mee dat vandaag het vrijdaggebed ( Jummah) om 14.00 uur begint!

Wassalaam,

Namens het bestuur van moskee Al-Ichlaas