Uitnodiging Iftar Dag van ‘Arafah, Eid-ul-Adha en Qurban

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Waarde broeder/zuster

 

Het bestuur wilt u hierbij informeren dat de nieuwe maan gezien is en dat 12 augustus 2018 de eerste dag was van de maand Dhoel-Hiddjah.

 

Iftar op dag van ‘Arafah

Maandag 20 augustus 2018 zal het de 9e dag zijn van Dhoel-Hiddjah, beter bekend ook als de Dag van ʿArafah. Het is een aanbevolen soennah voor de moslims om op deze dag te vasten.

Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.” (Moeslim)

De moskee zal op deze dag iftar verzorgen en nodigt u hierbij uit om hieraan deel te nemen.

Eid ul-Adha gebed

Het Eid ul-Adha gebed zal de volgende dag na de Dag van ‘Arafah plaatsvinden (10e dag van Dhoel-Hiddjah), op dinsdag 21 augustus 2018 om 10.00 uur. Wederom zal dit gebed met de Wil van Allah plaatsvinden in onze moskee Al-Ichlaas aan de Rozenburgstraat 10-14-16 in Den Haag.

Qurban

Wij zullen de volgende dag na het Eid-gebed op woensdag 22 augustus het rituele offer (Qurban) uitvoeren in navolging van de profeet Ibrahim (عليه السلام). Het uitdelen van het offervlees zal ook op deze dag plaatsvinden. Het exacte tijdstip hiervoor wordt na het Eid-gebed bekendgemaakt. U wordt wederom uitgenodigd om uw deel hiervan op te halen in de moskee.

 

Extra daden van aanbidding

De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hiddjah behoren tot de gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz. Dit zijn de dagen waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen” (Ahmad).

 

 

Vragen

Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u contact met één van onze bestuursleden, of email secretariaat@ignmoskee.nl onder vermelding van het onderwerp.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Wassalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Namens het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas