Uitnodiging Salaat Al Eid-ul-Adha, 12 september + Qurbani op 13 september 2016

Waarde broeders en zusters,

De talbiya zijn woorden waarmee we Allah lofprijzen en deze woorden luiden als volgt:

Labayk Allahuma Labayk Labayk. La shareeka laka Labayk. Innal hamda wannimata laka wal mulk. La shareeka Lak”(Vertaling: Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten).

Bij deze delen wij u mee dat zaterdag 3 september de eerste dag van Dhul Hijjah was. De naam van de maand geeft ook aan dat de grote jaarlijkse verering van “hajj” uitgevoerd wordt in deze maand, waardoor het een bijzondere betekenis heeft.

Zondag 11 september is de dag van Arafat. De 9e dag van deze maand heet ‘Youmul Arafah’ (de Dag van Arafah) de dag dat Allah zijn religie vervolmaakte en de dag waarop de Hujjaj (hadji pelgrims, meervoud van Haajj) bij elkaar komen op de vlakte van Arafah, zo’n 9 km van Makkah al-Mukarramah en waar ze de ‘Wuqoof in Arafah (het verblijf in Arafah) verrichten.

Eid ul Adha valt op de 10e dag van de Hadj-maand (Dhul-Hidja), na voltooiing van de hadj.

Het bestuur heeft het genoegen u en uw familie uit te nodigen voor het Eid ul Adha gebed In Sha Allah op maandag 12 september 2016.

Programma: 

10.00 uur:

  • Salaat Al Eid ul Adha en Goetba
  • Lezing
  • Bestuursmededelingen

11.00 uur: Afsluiting, doewa en gezellig samen zijn

Plaats:       IGN Moskee Al-Ichlaas, Rozenburgstraat 10-14-16 in Den Haag

 

Qurbani op dinsdag 13 september 2016

Qurbani wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon Ismaïl te offeren in opdracht van Allah (swt – Geprezen en Verheven is Hij). Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van Allah (swt) met een mes wilde offeren, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van Allah (swt) en verscheen de engel Djibriel en vertelde Ibrahim dat de opdracht volbracht was, en dat hij de beproeving had doorstaan. In de omgeving vond Ibrahim een ram die vervolgens werd geofferd. Zo maakte Allah (swt) aan Ibrahim duidelijk dat hij geen mensenoffers wil, maar gehoorzaamheid.

Jaarlijks organiseert IGN Moskee Al-Ichlaas de Qurbani voor de leden om een offerdier te offeren. Tijdens Eid ul Adha en de drie daaropvolgende voorgeschreven dagen worden de offerdieren geslacht, waarna het Qurbani-vlees wordt verdeeld onder de leden. Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de islam, is het zich overgeven aan Allah (swt) en het willen zijn als Ibrahim heel belangrijk bij het vieren van het Eid ul Adha.

Verdeling Qurbani vlees in de moskee (dinsdag 13-09-2016)

Het bestuur heeft in samenwerking met de Qurbani-commissie de tijdlijn voor het verdelen van de Qurbani vlees bepaald van 15.00 tot en met 18.00 uur. U bent van harte welkom uw Qurbani (sirnie) vlees op te halen in IGN moskee Al-Ichlaas, Rozenburgstraat 10, Den Haag. Komt u a.u.b. op tijd!!

Heeft u vragen, dan kun u een mail sturen naar info@ignmoskee.nl of contact opnemen met Mobarek Boedhoe (06 4509 1817) of Gulzar Habieb (06 5085 0485)

Wassalaam Alaikum,

Namens het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas,