Uitnodiging Workshop Dodenwassing( ghusl)- 6 Februari 2016

Waarde broeders en zusters,

Op zaterdag 6 februari 2016 organiseert de Onderwijscommissie een workshop ‘dodenwassing'( Ghusl). De workshop zal gegeven worden door Remy Soekirman die gestudeerd heeft aan de Islamitische Universiteit in Madinah-Saudi Arabië en tevens docent islamwetenschappen is bij het Instituut voor Islam Studies. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze leerzame workshop.

De workshop is toegankelijk voor leden van Moskee al-Ichlaas, maar ook voor niet-leden.
De kosten voor de workshop zijn voor:
– Leden €5,- p.p.
– Niet leden € 10,- p.p.

De gehele flyer kunt u hier bekijken.

Datum: Zaterdag 6 Februari 2016
Tijd: 14.00-17.00
Plaats  : Moskee al-Ichlaas ( Rozenburgstraat 10-16, Den Haag)

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar djamied@live.nl of belt u even naar
06-24320411. Aanmelding is definitief nadat het bedrag op rekening NL75 INGB 0750 9347 43 t.n.v. M I Taj Zai ontvangen is. 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@ignmoskee.nl of bel ons op
06-24320411.

In Sha Allah tot dan!

Wassalaam,

Namens het bestuur van Moskee al-Ichlaas