COMMISSIES & (WERK)GROEPEN

Commissies en (werk)groepen

Voor elk commissie en (werk)groep is door het bestuur een trekker / coördinator benoemd. Overzicht van de commissies en (werk)groepen en de trekkers c.q. coördinatoren.

Organisatiestructuur

Klik hier om de volledige organisatiestructuur van IGN te bezichtigen.