secretariaat@ignmoskee.nl

IGN Moskee Al-Ichlaas

Eid ul-Fitr gebed

Op woensdag 10 april bent u welkom in de zaal vanaf 09:00 uur waarna om 10:00 uur in-shaa Allah het Eid-gebed zal aanvangen.

Locatie:
Partycentrum Zichtenburg (Tulpenzaal)
Zichtenburglaan 23
2544 EA Den Haag

Tip:
Neem een gebedskleed mee in verband met de harde vloer van de zaal.

Ied Mubarak, Een zegenrijke dag gewenst.

Wassalaam,
Namens het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas

IGN Moskee Al-Ichlaas

As-Salaamoe3leikum wa ra7matullaahi wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters,

Het bestuur van IGN moskee Al-Ichlaas wenst u en uw familie een gezegende Ramadan toe.

Moge Allah al onze aanbiddingen en gebeden verhoren.

Wa’salaam

Bestuur IGN moskee Al-Ichlaas

IGN Moskee Al-Ichlaas

as-Salāmu ʿalaykum wa-raḥmatu llāhi wa-barakātuhu

Mededeling: Tijd van het Magrib-gebed

As-Salaamoe3leikum wa ra7matullaahi wa barakatuhu beste broeders en zusters,

Zoals je weet hebben wij gebedslijsten waar de tijden van de gebeden op staan. Hierbij hebben wij dezelfde tijden als die door vele moskeeën in Den Haag worden gehanteerd. Echter zijn wij nu tot de ontdekking gekomen, op basis van visuele observatie, dat de tijd op de lijst van ‘Isha (de eindtijd om het magrib-gebed te verrichten) te laat is. Hierdoor willen wij je bij deze erop wijzen dat na de start van magrib u ongeveer 50 minuten heeft om Magrib op tijd te bidden. Doe je dit niet dan is er een grote kans dat je magrib te laat hebt gebeden. De tijd van Magrib houdt op wanneer de rode gloed in de lucht verdwijnt, dit is het begin van de ‘Isha – tijd. In Nederland is nog niet zeker wanneer dit het geval is.

In de moskee zal het ‘Isha-gebed wel plaatsvinden volgens de tijd van de kalender.

Verspreid dit bericht alsjeblieft ook onder je naasten.

Excuses voor het ongemak.

Wassalaam

Bestuur IGN moskee al-Ichlaas (geadviseerd door onze imam Tarek Hassan)

De profeet (saw) heeft gezegd: "Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.''

Schuiven naar boven