Doneren

Een man vroeg de Profeet (vzmh): “O Boodschapper van Allaah, welke liefdadigheid is het beste?” Hij (vzmh) antwoordde:

Liefdadigheid uitgeven terwijl je gezond bent, verlangt naar rijkdom en armoede vreest. Stel het geven van liefdadigheid niet uit tot je op je doodsbed ligt en dan zegt: “Geef zoveel aan die en zoveel aan die”, want op dat moment is het bezit niet (meer) van jou, maar is het (reeds) van hen.

Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

Eenmalig doneren?

Bedrag

U kunt u ook handmatig uw donatie overmaken op:

  • Rekeningnummer: NL07INGB0000683938
  • T.a.v.: IGN MOSKEE AL-ICHLAAS

Lid worden?

Word lid van moskee Al-Ichlaas door onderstaande formulier in te vullen. Wij kijken ernaar uit om je spoedig te treffen binnen de moskee en ons samen in te spannen om de tevredenheid van Allaah te verkrijgen

Drager worden?

Het is helaas niet mogelijk om de moskee vijfmaal per dag open te houden en volledig actief te laten zijn met alleen de gelden die afkomstig zijn uit eenmalige donaties en contributie. Wij vragen u dan ook om drager te worden. Dit betekent dat u een bedrag naar keuze maandelijks als sadaqah geeft waaruit wij de imams kunnen financieren en zo ook de moskee voor alle gebeden open kunnen houden.

Door onderstaande formulier in te vullen kunt u de moskee helpen door drager te worden.

Verstuur de ingevulde formulier naar secretariaat@ignmoskee.nl