secretariaat@ignmoskee.nl

Doneren

Een man vroeg de Profeet (vzmh): “O Boodschapper van Allaah, welke liefdadigheid is het beste?” 

De profeet (saw) heeft gezegd: "Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.''

Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

Donaties (sadaqa) kunt u overmaken via onderstaande knop:

Drager worden?

Het is helaas niet mogelijk om de moskee vijfmaal per dag open te houden en volledig actief te laten zijn met alleen de gelden die afkomstig zijn uit eenmalige donaties en contributie. Wij vragen u dan ook om drager te worden. Dit betekent dat u een bedrag naar keuze maandelijks als sadaqah geeft waaruit wij de imams kunnen financieren en zo ook de moskee voor alle gebeden open kunnen houden.

Door onderstaande formulier in te vullen kunt u de moskee helpen door drager te worden.

Verstuur de ingevulde formulier naar secretariaat@ignmoskee.nl

Schuiven naar boven