secretariaat@ignmoskee.nl

Gebedstijden

As-salamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Beste broeders en zusters,

Zoals je weet hebben wij gebedslijsten waar de tijden van de gebeden op staan. Hierbij hebben wij dezelfde tijden als die door vele moskeeën in Den Haag worden gehanteerd. Echter zijn wij nu tot de ontdekking gekomen, op basis van visuele observatie, dat de tijd op de lijst van ‘Isha (de eindtijd om het magrib-gebed te verrichten) te laat is. Hierdoor willen wij je bij deze erop wijzen dat na de start van magrib u ongeveer 50 minuten heeft om Magrib op tijd te bidden. Doe je dit niet dan is er een grote kans dat je magrib te laat hebt gebeden. De tijd van Magrib houdt op wanneer de rode gloed in de lucht verdwijnt, dit is het begin van de ‘Isha – tijd. In Nederland is nog niet zeker wanneer dit het geval is.

In de moskee zal het ‘Isha-gebed wel plaatsvinden volgens de tijd van de kalender.

Verspreid dit bericht alsjeblieft ook onder je naasten.

Excuses voor het ongemak.

Wassalaam,

Bestuur IGN Moskee al-Ichlaas

(geadviseerd door onze imam Tarek Hassan)

Schuiven naar boven