secretariaat@ignmoskee.nl

Over ons

IGN moskee al-Ichlaas is één van de oudste moskeeën van Nederland die zich al meer dan een halve eeuw inzet om de moslims te ondersteunen in hun band met Allaah. Hieronder volgen de belangrijke standpunten die wij als moskee hanteren:

  • Islamitisch Genootschap Nederland (IGN) Moskee Al-Ichlaas is een moskee dat streeft om te allen tijde zich aan de regels en voorschriften te houden die beschreven zijn in de Qur’aan, de soennah van de profeet (vrede zij met hem), het leven van de vrome voorgangers en geleerden van ahle sunnah wa djama’ah.
  • IGN Moskee Al-Ichlaas is een moskee waarin iedereen welkom is om de moskee te bezoeken ongeacht ras, afkomst, religie of geslacht.
  • IGN Moskee Al-Ichlaas is een moskee waarin elke soennitische moslim(a) lid mag worden ongeacht ras, afkomst, geslacht of stroming (i.e. ongeacht het wel of niet volgen van een van de specifiek erkende wetsscholen; Hanifi, Maliki, Hanbali of Shafi’i).
  • IGN Moskee Al-Ichlaas keurt ten strengste elke vorm van racisme en/of discriminatie af.

Voor meer informatie over de moskee en de activiteiten nodigen wij u dan ook uit om verder op de website te kijken.

Heeft u andere vragen dan kunt u ons ook altijd gerust een mail toesturen naar secretariaat@ignmoskee.nl en dan nemen wij spoedig contact met u op. Of bekijk onze contactpagina en vul het formulier in.

Schuiven naar boven