secretariaat@ignmoskee.nl

Organisatie

Geschiedenis

In 1968 is Islamitisch Genootschap Nederland (IGN) Al-Ichlaas opgericht. Het is één van de oudste moskeeën van Nederland en heeft een rijke geschiedenis. Van oorsprong is IGN door Surinaamse moslims opgericht die een ruimte wilde waar zij als gemeenschap Allaah konden aanbidden. In de loop der jaren is met de Wil van Allaah de gemeenschap veel diverser geworden en zijn de leden en aanwezigen een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Uiteraard verwelkomt de moskee iedereen ongeacht afkomst of geslacht.

Aqeedah

Moskee Al-Ichlaas is een moskee die zijn leiding haalt uit de Qur’aan en de Soennah van onze geliefde profeet (vzmh). Als moskee geloven wij dat voor elke moslim deze twee bronnen centraal dienen te staan en dat er geen ruimte is binnen de religie voor zaken die een andere grondslag hebben. Allaah is de enige God die het recht heeft om aanbeden te worden en de profeet Mohammed (vzmh) is de laatste boodschapper. Moskee IGN al-Ichlaas neemt dan ook afstand van groepen zoals onder andere de Ahmediyya, Shie’ieten, Madkhalis, Khawaarij, Soefies, en Barelvies en streeft naar het pure monotheïsme (Arabisch: tawhied).

Schuiven naar boven