secretariaat@ignmoskee.nl

Religie

Als moslims is het belangrijk dat wij ons houden aan datgene wat Allaah ons heeft opgedragen en wegblijven van alles wat Hij heeft verboden. Door dit te doen leef je als moslim met de Wil van Allaah een goed leven in deze wereld en, nog veel belangrijker, ook in het hiernamaals. Binnen alles wat wij als moslim moeten doen zijn er vijf zaken die het meest belangrijk zijn, de zogenaamde vijf zuilen van de islam (arkān-al-Islām).

Een zuil is iets wat bijvoorbeeld het dak van een gebouw draagt en zonder zuilen zou dit dak instorten. Als er dus gesproken wordt over de vijf zuilen van de islam dan spreekt men over die vijf zaken die nodig zijn om jouw islam overeind te houden. In andere worden, je bent een moslim als jij je vasthoudt aan deze zuilen met een oprechte intentie. Hieronder staat een korte uitleg van elke zuil en hoe de moskee jou eventueel kan helpen als jij hier vragen over hebt.

1. Shahadah

De shahadah is de geloofsbelijdenis dat de kern samenvat wat een moslim gelooft. Het is ook om deze reden dat bij het bekeren de shahadah wordt uitgesproken om het geloof binnen te treden. Met het uitspreken van de “shahadah” getuig je dat er geen god is die aanbeden mag worden, behalve Allaah, en je getuigt dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar is en Zijn Boodschapper. De Shahadah wordt als volgt uitgesproken:

Uitspraak van de shahadah:

Ashhadu An la Ilaha Illallah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Wa Rasulullah

Vertaling van de shahadah:

“Ik getuig dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en Boodschapper is”.

We kunnen de shahadah in twee delen verdelen. Het eerste deel van de shahadah ‘Ik getuig dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah’, bestaat uit een ontkenning en een bevestiging. Allereerst ontkennen we dat er geen andere God is die aanbeden mag worden. We sluiten hiermee alle goden uiten maken daarna slechts één uitzondering: Allaah.  We bevestigen dus dat Allaah de Enige is die aanbeden mag worden. Daarna bevestigen en getuigen we met het tweede deel van de shahadah dat Mohammed (vrede zij met hem) de dienaar en de Boodschapper is van Allaah. En daarmee erkennen we dat wegeloven in Mohammed (vrede zij met hem) als laatste boodschapper. Dit geloven houdt natuurlijk ook in dat we zijn voorbeeld volgen, hij weet als Profeet van Allaah immers het beste hoe we Allaah kunnen behagen.

Als moslim geloof je dus in de shahadah. Als jij merkt dat jij al gelooft in hetgeen wat hierboven beschreven staat dan ben je eigenlijk al heel dichtbij de islam. Heb jij vragen over de islam of wil jij je bekeren dan kan je contact opnemen met ons. De moskee is altijd bereid om te helpen.  

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰه

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ

2. Salah

Salah verwijst naar het gebed. Moslims zijn opgedragen om vijf maal per dag te bidden op vastgestelde tijdsperiodes. Deze gebeden op deze tijdsperiodes hebben de volgende namen:

  1. Al-Fajr (dageraad)
  2. Ad-Doehr (net na hoogste punt van de zon)
  3. Al-‘Asr (namiddag)
  4. Al-Magrib (zonsondergang)
  5. Al-‘Isha (nacht)

Het gebed is één van de belangrijkste zaken in het leven van een moslim. Het is een prachtige manier om in contact te staan met onze Heer. Door te bidden heb je een spirituele verbinding en sta je jezelf toe om vergeven te worden van zondes. Ook is het één van de vele wegen om Allaah om hulp te vragen over alle zaken groot en klein. Veel moslims zijn niet op de hoogte van het belang en gaan daarom erg helaas erg licht met deze verplichting om. Het echter belangrijk om te realiseren dat het gebed een zuil is van de islam en dat elke moslim zijn uiterste best moet doen om alle vijf gebeden op de juiste tijden te verrichten.

Bekijk de gebedstijden

Als u meer informatie wilt over hoe het gebed in zijn werking gaat of een één op één instructie wilt neem dan contact met ons op.

3. Zakat

Zakat is de armenbelasting die moslims moeten betalen als zij daartoe in staat zijn. Het is een verplichte daad van aanbidding, waarbij vermogende moslims een deel van hun bezit moeten uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Taalkundig gezien wordt Zakat geassocieerd met zuivering en groei. Zakat is het instrument waarmee Allaah ons heeft begunstigd om onze ziel spiritueel te zuiveren en te ontdoen van onze tekorten.

Zakat is meer dan alleen een hulpmiddel voor armoedebestrijding en zuivering van iemands rijkdom. Zakat is een element voor succes. Zakat heeft, samen met de andere pilaren van de Islam, de kracht om de duurzame ontwikkeling van een samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Zakat versterkt het geloof en stelt de samenleving in staat spiritueel, economisch en sociaal te groeien.

Voor meer informatie over zakat zoals:

  • Wie moet zakat betalen?
  • Hoeveel zakat moet ik betalen?
  • Wat zijn toegestane bestemmingen van mijn zakat?

Verwijzen wij u naar de website: www.nationaalzakaatfonds.nl

4. Ramadan

De vierde zuil van de islam is het vasten in de Ramadan. Ramadan is de heilige maand binnen de islamitische maankalender waarin de Koran is geopenbaard. De Koran is het woord van Allaah dat via de aartsengel Djibriel overgeleverd is aan onze geliefde profeet Mohammed (vzmh). De Koran is samen met de soennah van onze profeet (vzmh) de leidraad binnen het leven van een moslim. Het is het onbetwiste wonder dat geopenbaard is aan onze profeet (vzmh) en via hem aan de gehele mensheid. Het is dan ook makkelijk om voor te stellen dat de maand waarin de Koran is geopenbaard is heilig is. Daarbovenop komt het feit dat de nacht waarin de koran geopenbaard is – een nacht die plaatsvind in één van de laatste tien nachten van de maand –de meest zegenrijke nacht is. Deze nacht genaamd Lailatul Qadr is een nacht die meer waard is dan 1000 maanden wat ervoor zorgt dat moslims zich extra inspannen in deze laatste nachten door veelvuldig in aanbidding te zijn.

Het vasten in maand Ramadan is erg belangrijk in het leven van een moslim. Als moslim begint het vasten met het aanbreken van de tijd voor het fajr-gebed en eindigt het met het starten van de tijd van het magrib-gebed. In deze tijd is het aanbevolen om veel aanbiddingen te verrichten, aalmoezen te geven, smeekbedes te verrichten en Allaah zoveel mogelijk te gedenken. Het vasten in de maand Ramadan is verplicht voor iedere moslim die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Als de maand Ramadan eindigt is er een feestdag genaamd ‘Eid-ul-Fitr. Dit is een dag dat begint met een speciaal ‘Eid-gebed dat opgevolgd wordt door een preek van de imam. Voor meer informatie over het vasten, de maand Ramadan in het algemeen of het ‘Eid-gebed kunt u contact met ons opnemen.

5. Hajj

De Hajj is de naam van de bedevaart die moslims maken gedurende de eerste 10 dagen van de islamitische maand dhul-Hijjah.

Schuiven naar boven